Groot Tegels Sigarenboek

€ 19,95

Bolknakken, tuitknakken, sprietjes, manilla’s… Ze zijn en masse vervaardigd in Tegelen, bolwerk van de Limburgse tabaksindustrie. Bij bijna tachtig fabrieken en fabriekjes. In het Groot Tegels Sigarenboek wordt de geschiedenis van deze vrijwel verdwenen bedrijfstak beeldend geschetst.